වැඩසටහන්

මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව

මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයෙන් උගන්වනු ලබන්නේ මසැසින් දකින දේ මනසින් දකින විට ඒ පිළිබඳ අවබෝධය වෙනස්වන බවයි.
යමක් පිළිබඳව නිවැරදිම වැටහීමක් ලැබීම පිණිස පසිඳුරන් විසින් ගනු ලබන සියල්ලත් මෙකී ඉන්ද්‍රිය ශක්තියත් දෙකම උපයෝගී කොට ගෙන යමක් දැකිය යුතු බවයි.මනා සිහියකින් කටයුතු කිරීම තුළින් සියුම් අරමුණු කෙරෙහි විචාරශීලීව, ගවේෂණශීලීව සිත යොමු කිරීමට හැකියාව ඇති බවත්, ඒ තුළින් සත්‍ය දැකිය හැකිවේ.
මෙම මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය පිළිබඳව කොටස් වශයෙන් පළකරන බවත්, ඔබ මේ පිළිබඳව නිබඳව පරිශීලනය කරන මෙන් කරුණාවෙන් සිහිපත් කරමි. ඉදිරියට කියවන්න…

පොහෝ දින වැඩසටහන්

Video Tour

ඉදිවෙමින් පවතින චෛත්‍යය

මීට වසර කීපයකට උඩදී කළුහෙන්දිවල මයුරාවතී පුරාණ විහාරස්ථානයේදී එංගලන්තයේ පදිංචි ආචාර්ය්‍ය එස්. එම්. විජේවර්ධන මහත්මා මට හමුවිය.
Continue Reading...

පොහෝ දින වැඩසටහන්

“ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මෙන
මාමේ බාල සමාගමෝ
සතං සමාගමො හෝතු
යාව නිබ්බාන පත්තියා”

“මා  මේ සිදුකරගත් උදාර පිංකම හේතු කරගෙන නිවන් දකින තෙක් මට යහපත් සත්පුරුෂයන්ගේ ආශ්‍රයම ලැබේවා, අයහපත් අසත්පුරුෂයන්ගේ ආශ්‍රයක් නොලැබේවා! “

පින් කැමති ඔබට
විදෙස් රටවල වෙසෙන කාරුණික ඔබ සැමටද ඉදිවෙමින් පවතින චෛත්‍යය රාජයාණන් වහන්සේගේ ඉදිරි වැඩ නිම කර ගැනීමටත්, කලවාන විහාරස්ථානයේ අභිවෘද්ධිය සඳහාද දායක වී ඔබ සැමට ස්වර්ග මෝක්ෂ සම්පත්තිය සලසා ගන්නා මෙන් ප්‍රාර්ථනා කර ගනිත්වා..!!

Account Name : M/S BUDDHIST CULTURAL TRUST

Account Number : 83500388

Branch: Bank of Ceylon – Polgahawela

Branch Code: 526

Bank Code: 7010

Swift Code: BCEYLKLX131

පරමාර්ථය

දෙවි මිනිසුන් සඳහා අප බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සසර කතරින් එතෙර වීම සඳහා දේශනා කරන ලද ශ්‍රී සද්ධර්මය, ගම්වාසී, ප්‍රදේශවාසී, ලක්වාසී,ලෝවැසියන්ට, දුකින් මිදීම සඳහා අවබෝධ වන පරිදි දේශනා කිරීම.
දෙස් විදෙස් ධර්ම ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම.
විහාරස්ථානයට නව චෛත්‍යයක් ඉදි කිරීම හා වෙනත් භාවනා හා අනෙකුක් පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.
ගම් වාසී පවුල්වල දුප්පත්කම තුරන් කිරීම.
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය තුළින් ප්‍රදේශවාසී, ලංකාවාසී ජනතාවගේ ජීවිතවලට නව ආලෝකයක් ලබා දීම.
ගම් වාසී දූ පුතුන්ට නව පරිගණක අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම.