බුදු පිළිම වහන්සේ වැඩම කරවීම

29 Nov

බුදු පිළිම වහන්සේ වැඩම කරවීම

දිනක් මා මිත්‍ර ගයාන් වෙදමහත්මා මා හමුවට පැමිණ මගේ සිත් පිනා යන තොරතුරක් කියන ලදී. එතුමා දන්නා හඳුනන අනුර වෙදමහත්මාගේ නිවසේ විශාල බුදු පිළිමයක් ඇති බවත්, එය පූජා කරන බවත්ය. එම පණිවිඩයට අනුව 2015 අප්‍රේල් මස 21 වෙනි දින සවස කොළඹ හෝමාගම අනුර වෙදමහත්මාගේ නිවසට ගොස් එහි නිර්මිත බුදු පිළිම වහන්සේ දැක බලා ගැනීම සඳහා ගයාන් වෙදමහත්මා සමඟ ගොස් බුදු පිළිම වහන්සේ දැක ගත්තෙමු.

පසුව 2015 අප්‍රේල් 25 වෙනි දින උදෑසන ගයාන් වෙදමහත්මා සහ මා පිළිම වහන්සේ වැඩම කරවීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට ගියෙමු.

2015 අප්‍රේල් 27 වෙනි දින නැවත අප දෙදෙනා බුදු පිළිම වහන්සේ වැඩ සිටින නිවසට ගියෙමු. පසු දින එනම් 28 වෙනි දින බුදු පිළිම වහන්සේ ගලවා ඉවත් කර ගැනීමේ කටයුතු ආරම්භ කරමින් යන්ත්‍රෝපකරණ සෙවීමට පිටත් වීමු. ඒ සියල්ල ඉටුකරගත් පසු 29 වෙනි දින ඉතා අමාරුවෙන් බුදු පිළිමය ඉවත් කිරීමට බිත්ති කැඩීමත්, බුදු පිළිමය ආසනයෙන් වෙන් කර ගැනීමත් යනාදී කටයුතු ඉතා අමාරුවෙන් මහන්සියෙන් කිරීමට සිදු විය. එහෙත් එදින බුදු පිළිම වහන්සේ ඉවත් කර ගැනීමට හැකි විය. පසුව රාත්‍රී වූයෙන් පසු දින පොල්ගහවෙලට වැඩම කර වීම සඳහා කටයුතු යොදන ලදී. 30 වෙනි දින උදෑසන පොල්ගහවෙල මැටිකුඹුර කලවාන ශ්‍රී සුගතාරාම විහාරස්ථානයට බුදු පිළිම වහන්සේ වැඩමවා ගෙන ඒම සිදු විය. දහවල් 12.30 ට 1.00ට පමණ විහාරස්ථාන මාවතට ඒමට හැකි වුවද විහාරස්ථානයට ඒම සඳහා නොහැකිව සවස 3.00 – 4.00 වන තෙක් මහත් වෙහෙසක් දරා බුදු පිළිම වහන්සේ අද වැඩවසන බුද්ධාසනය මත තැන්පත් කිරීමට හැකිවීම මෙන්ම ඒ සඳහා වියදම් කළ මාර්ගය පෙන්වූ ගයාන් වෙදමහත්මාටත්, ලීලාවතී මහත්මිය, සුසිලා ජයසිංහ මහත්මිය, චන්ද්‍රානි (ඇන්ටන් වීරසිංහ) මහත්මීන්ටත් මෙම කාර්ය්‍ය සඳහා ඉතා වෙහෙස මහන්සියෙන් ක්‍රියාකළ සැමටත් මහත් සතුටක් ලැබුන බව මා සතුටින් සිහිපත් කරමි.